top of page

sØKnad om Graderingslisens

Teknisk komite

 • Leder: Shihan Lars Høgquist

 • Medlem: Shihan Tommy Edvardsen

 • Medlem: Sensei Kjell Tore Vinningland

 

 

Følgende har graderingslisens

Klubb – Navn – Lisens:

 • Romerike Kyokushin Karateklubb: Shihan Lars Høgquist - 1 kyu

 • Karmsund Kyokushin Karateklubb Senpai Kjell Håkon Falch - 2 kyu

 • Egersund Kyokushin Karateklubb Sensei Kjell Tore Vinningland - 1 kyu

 • Alta karateklubb: Shihan Tommy Edvardsen - 1 kyu

 • Klepp karateklubb: Senpai Oddgeir Horvei - 1 kyu 

 

Det skal kun være en som har graderingslisens pr. klubb. Det kan gies i spesielle tilfeller til 2 personer. Da skal det søkes til graderingskomiteen som vil behandle søknaden. Alle som har graderingslisens kan gradere i alle klubber som er tilsluttet KWF Norge.

Tildeling av graderingslises

Det er kun graderingskomiteen som kan tildele graderingslisens. Det skal sendes en søknad til komiteen som vil behandle denne. For å kunne søke må man ha minimum 1. Dan.

Hvis svaret er positivt skal en fra graderingskomiteen gi opplæringen og være til stede på graderingen.

Lisensen er gyldig i alle klubber som er medlem av KWF Norge.

 

Graderingslises tildeles på følgende måte

1 året fra 10 – 7 kyu Teknisk komite

2 året fra 6 – 4 kyu Får man automatisk etter 1 år

3 året fra 3 – 2 kyu Får man automatisk etter 1 år

4 året 1 kyu. Teknisk komite (minimum ha 2. Dan)

 

Det er kun de som har graderingslisens som kan tildele kyu gradene i den klubben graderingen foregår.

 

Graderingsavgifter

10 – 5 kyu kr. 150,- eksklusive graderingsbok for 10 kyu.( 200 kr)

4 – 3 kyu kr. 200,-

2 kyu kr. 300,-

1 kyu kr. 500,-

1 Dan og oppover kr. 2900,- Denne avgiften skal til KWF Norge.

 

Til første kyu graderingen skal det leveres inn 2 passbilder og det skal skriv på navn og fødselsdato på baksiden av bildene og innbetales kr. 200,- for graderingspasset og graderingsavgift. Det skal være gjort en uke i forveien til klubbleder.

 

Til alle som skal opp Dan graderinger, skal det søkes innen 31 oktober hvert år til teknisk komite. Vi anbefaler Dan kandidatene å stille på Dan-samling der det arrangeres, men det er ingen krav til det.

 

Det er klubbleder som anbefaler sine elever til å søke når de skal opp til en Dan grad. Anbefalingen som teknisk komite har gitt, kan trekkes tilbake når som helst inntil dagen før graderingen av teknisk komite eller klubbleder. Til graderingen skal det leveres inn 2 passbilder og det skal skriv på navn og fødselsdato på baksiden av bildene.

 

For å kunne gå opp til Dan grader må minimumskravet til dommerlisens og nødvendig deltakelse på sommerleir være oppfylt iht. syllabus.

 

Honorarer

Avgifter instruktørene tar for å instruere i andre klubber. Dette er faste avgifter pr. døgn og går på hvilken tittel man har.

 

 • Instruktør kr. 750,- pr. døgn

 • Senpai kr. 2000,- pr. døgn

 • Sensei kr. 2500,- pr. døgn

 • Shihan kr. 3000,- pr. døgn

bottom of page