top of page

HVEM ER KWF NOrge?

KWF NORGE

Kyokushin World Federation Norway

KWF Norge er et 100% demokratisk forbund. Alle Kyokushin klubber i hele landet kan tilslutte seg KWF Norge. Kravet er at klubbene tilhører en demokratisk organisasjon som er godkjent i Norges kampsportforbund.

Hva jobber vi for?

KWF Norge skal være en organisasjonen som ivaretar stilarten Kyokushinkai.

KWF Norge skal tilrettelegge for økt vekst av medlemmer for tilknyttede klubber.

KWF Norge skal tilrettelegge for en inkluderende og trygg treningsarena for våre medlemmer.

KWF Norge skal tilrettelegge for et høyt treningsnivå for tilknyttede klubbers trenere. Klubbens medlemmer skal oppleve høy teknisk og sosial kvalitet fra sine trenere.

KWF Norge skal være et bindeledd mellom klubber nasjonalt og internasjonalt

bottom of page